«Η Δερύνεια βάζει τέλος στο πλαστικό καλαμάκι»

Ο Δήμος Δερύνειας, έχοντας στόχο να καταστεί ο πρώτος Δήμος της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου και από τους πρώτους παγκύπρια τερματίζοντας τη χρήση του πλαστικού καλαμακιού, προμήθευσε καλαμάκια πολλαπλής χρήσης στον κάθε μαθητή που φοιτά στα σχολεία του Δήμου.

Ο Δήμος Δερύνειας λοιπόν, με την προσπάθειά του αυτή, στήριξε το έργο της Επιτροπής Εθελοντισμού του Ειδικού Σχολείου «Άγιος Σπυρίδωνας» Λάρνακας, με την αγορά πλαστικών καλαμακιών.

Η πρωτοβουλία «Η Δερύνεια βάζει τέλος στο πλαστικό καλαμάκι», αγκαλιάστηκε τόσο από τα παιδιά όσο και από το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων της Δερύνειας.

Τέλος στο πλαστικό και τα σχολεία της Δερύνειας

Σε ανακοίνωση τύπου του Δήμου Δερύνειας, αναφέρεται ότι μέσα από τη συνεργασία τους με την Επιτροπή Εθελοντισμού του Ειδικού Σχολείου «Άγιος Σπυρίδωνας» Λάρνακας, στοχεύουν στα εξής πέντε σημεία.

Αρχικά, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για την περιβαλλοντική ρύπανση.

Δεύτερον, στην ανάδειξη της Δερύνειας ως τον πρώτο Δήμο της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου και από τους πρώτους παγκύπρια, η οποία υιοθετεί την πρακτική του πλαστικού καλαμακιού και στα σχολεία.

Τρίτον, στοχεύουν στην ανάδειξη της εθελοντικής δράσης από τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Τέταρτον, η συνεργασία αυτή να αποτελέσει έμπνευση για παρόμοιες δράσεις και πέμπτον να βοηθήσει στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των οργανωμένων συνόλων του Δήμου.